Undervisningsforløb MC

Undervisningsforløb MC

Teori
Teoriundervisningen er fordelt over x gange og det er et lovkrav at alle lektioner både teori og praktiske lektioner skal tages i en bestemt rækkefølge.

Undervisningen foregår i et afslappet miljø, så du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål og du har adgang til al teoriundervisning indtil du har været alle lektioner igennem.

Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis på motorcyklen.

Din indsats

At du går til teoriundervisning er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven. Du skal selv yde en indsats og det gør du bedst ved at læse i din teoribog på nettet, som du normalt har erhvervet på køreskolen. Du skal også forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teorilektion, det er vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen.

Køreskolen anbefaler at du løbende øver dig på de test du har i din Digitale teoribog.

Manøvrebane
På manøvrebanen skal du gennemgå en række grundlæggende praktiske øvelser på motorcyklen. Dette letter i væsentlig grad læringen af de senere øvelser i trafikken.

Under hele kurset, som varer 3 timer, bliver du vejledt af din kørelærer så du sikres en god og lærerig oplevelse.

Kørsel i trafikken
Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teori, vil din kørsel i trafikken blive påbegyndt, herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning.

Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og han/hun vil vejlede dig om det videre forløb. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle behov.

Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse og den praktiske undervisning aftales fra gang til gang i bilen.

I Lovpakken er indeholdt i alt 13 kørelektioner på vej, og kørelektioner ud over disse betales til kørelæreren når disse køres. Køreskolen kan ikke bedømme hvor mange kørelektioner du har behov for før du er kommet i gang med kørslen. Du kan se de aktuelle priser på hjemmesiden.

Køreteknisk Anlæg
Køreteknisk kursus gennemføres så tæt som muligt forud for din praktiske prøve, altså sidst i forløbet.

På køreteknisk anlæg som varer 5 lektioner (5½ time på anlægget) lærer du at betjene motorcyklen under vanskelige kørselsforhold med bremse- og undvigeøvelser.

Teoriprøven
Teoriprøven afholdes af politiet og består af 25 billeder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema eller på PC (pt. kun i Køge og Hillerød)

Til teoriprøven må du have fejl i 5 billeder.

Der kan være ventetid på aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har din lægeattest med billede klar, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.

Praktisk prøve

Den praktiske prøve er opdelt i tre dele:

KONTROLPRØVEN, hvor eleven bliver bedt om at kontrollere tekniske forhold ved MC f.eks kæde, bremser, styretøj, dækmønstre, lygter mv.

MANØVREPRØVER, består af 5 delprøver, som er at trække MC, langsom slalomkørsel, kørsel i kurve, kraftig bremsning og undvigemanøvre med kontrastyring. Disse manøvreprøver udføres på et politiets godkendte køreanlæg.

KØRSEL I TRAFIKKEN, ca. en halv times kørsel på vejen, hvor eleven køre på skolemotorcykel, kørelæreren følger i bilen og den prøvesagkyndig giver besked i god tid via radioen om hvilken vej skal køres.

Resultatet af prøven bliver meddelt lige efter prøvens afslutning. Efter bestået prøve udstedes et midlertidigt kørekort.

Den praktiske prøve er ikke indeholdt i Lovpakken, men skal betales til prøven. Du kan se den aktuelle pris på hjemmesiden.