Undervisningsforløb bil

Undervisningsforløb bil

Teori
Teoriundervisningen er fordelt over 8 gange og det er et lovkrav at alle lektioner både teori og praktiske lektioner skal tages i en bestemt rækkefølge.

Undervisningen foregår i et afslappet miljø, så du har mulighed for at få besvaret alle dine spørgsmål og du har adgang til al teoriundervisning indtil du har været alle lektioner igennem.

Selve undervisningen er bygget op på den måde, at når du har haft undervisning i teori, så skal din teoretiske viden prøves af i praksis i skolevognen. Har du f.eks. lært om højresving i teoriundervisningen, skal du vise kørelæreren i skolevognen at du kan udføre denne manøvre korrekt.

Din indsats

At du går til teoriundervisning er ikke ensbetydende med, at du blot kan sætte dig tilbage i stolen og regne med, at du består teoriprøven. Du skal selv yde en indsats og det gør du bedst ved at læse i din teoribog på nettet, som du normalt har erhvervet på køreskolen. Du skal også forberede dig hjemme på de lektioner, der gennemgås ved næste teorilektion, det er vigtigt at du selv tager medansvar for din læring ved at deltage aktivt i undervisningen.

Køreskolen anbefaler at du løbende øver dig på de test du har i din Digitale teoribog.

Førstehjælpskursus
Det er et krav at du skal have deltaget i et trafikrelateret førstehjælpskursus på 8 timer inden du kan blive tilmeldt teoriprøve.

Køreskolen tilbyder førstehjælpskursus i vores teorilokaler i Hvidovre på Åmarkens Køreskole, Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre – lige overfor Friheden station.

Da du ikke kan blive tilmeldt teoriprøve før køreskolen har modtaget et kursusbevis for gennemført kursus, er det vigtigt du hurtigst muligt får tilmeldt dig et kursus.

Du skal selv betale for udgiften til førstehjælpskurset, med mindre det er indeholdt i den valgte pakke, hvilket vil fremgå tydeligt af pakkens indhold.

Manøvrebane
På manøvrebanen skal du gennemgå en række grundlæggende praktiske øvelser med bilen. Dette letter i væsentlig grad læringen af de senere øvelser i trafikken.

Under hele kurset, som varer 3 timer, kører du alene i bilen. Du vil du selvfølgelig blive vejledt af din kørelærer så du sikres en god og lærerig oplevelse.

Kørsel i trafikken
Når du har været på manøvrebane og har fået yderligere teori, vil din kørsel i trafikken blive påbegyndt, herefter vil undervisningen forme sig således, at du fremover skal ud at køre i trafikken efter hver gang du har været til teoriundervisning.

Din kørelærer vil sørge for, at du bliver ført sikkert gennem hele undervisningsforløbet og han/hun vil vejlede dig om det videre forløb. På denne måde kan du være sikker på, at der bliver taget hensyn til dit individuelle behov.

Både i teori og praksis vil du gradvis blive ført fra en lettere til en sværere øvelse og den praktiske undervisning aftales fra gang til gang i bilen.

I Lovpakken er indeholdt i alt 16 kørelektioner på vej, og kørelektioner ud over disse betales til kørelæreren når disse køres. Køreskolen kan ikke bedømme hvor mange kørelektioner du har behov for før du er kommet i gang med kørslen. Du kan se de aktuelle priser på hjemmesiden.

Køreteknisk Anlæg
Køreteknisk kursus (glatbane) gennemføres så tæt som muligt forud for din praktiske prøve, altså sidst i forløbet.

På glatbanekurset som varer 4 lektioner (4½ time på anlægget) lærer du at betjene bilen under vanskelige kørselsforhold. Du får således øvelse i, under kørsel på en glat vintervej, at rette bilen op efter en voldsom udskridning. Formålet med dette kursus er at sætte dig i stand til under vanskelige vinterforhold at undgå livsfarlige udskridninger.

Det køretekniske kursus indeholder forskellige bremse- og undvigemanøvrer samt opretning efter udskridning, på både ru og glat vej. Du vil også lære en sikker tilbagekørsel efter kørsel ud i rabatten m.m.

Under hele kurset vil du køre alene i bilen, og du vil blive vejledt over radioen. Herved sikres du en god og lærerig oplevelse.

Teoriprøven
Teoriprøven afholdes af politiet og består af 25 billeder med ja/nej spørgsmål, hvor du afkrydser de korrekte svar på et skema eller på PC (pt. kun i Køge og Hillerød)

Til teoriprøven må du have fejl i 5 billeder.

Der kan være ventetid på aflæggelse af teoriprøve hos politiet. Derfor er det meget vigtigt, at du i god tid har din lægeattest med billede klar, så vi kan booke din teoriprøve i så god tid, at ventetiden ikke forlænger erhvervelsen af dit kørekort.

Praktisk prøve
Den praktiske køreprøve er opdelt i to dele.:

  1. En kontrolprøve som finder sted umiddelbart før kørslen, hvor du skal kontrollere tekniske forhold ved bilen f.eks. instrumenter, bremser, styretøj, dækmønster, lygter og støddæmpere mv.
  2. Selve den praktiske prøve varer fra 25 til 45 minutter. Her vil din kørsel blive bedømt af den køreprøvesagkyndige, der i god tid orienterer dig om hvilken vej du skal køre.

Umiddelbart efter prøvens afslutning fortæller den køreprøvesagkyndige dig om du har bestået eller ikke bestået prøven.

Efter bestået prøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du nu ret til at køre bil i Danmark. Efter 3 – 4 ugers forløb får du tilsendt det rigtige kørekort.

Den praktiske prøve er ikke indeholdt i Lovpakken, men skal betales til prøven. Du kan se den aktuelle pris på hjemmesiden.